Mạng xã hội
Vi | En
Tìm cửa hàng Tìm cửa hàng
Giở mở cửa: Giở mở cửa:

8:00 - 22:00 (T2-CN)

Tuyển dụng

Chuyên viên kỹ thuật ERP

Hà Nội    Lương thỏa thuận Ngày Hết hạn: 30/04/2024  Part time

Chuyên viên nghiệp vụ ERP (FICO – Tài chính kế toán)

Hà Nội    Lương thỏa thuận Ngày Hết hạn: 30/04/2024  Part time

Chuyên Viên Đấu Thầu

Hà Nội  Lương thỏa thuận Ngày Hết hạn: 31/05/2024  Part time

Nhân Viên Kinh Doanh

Hà Nội  Lương thỏa thuận Ngày Hết hạn: 31/05/2024  Part time

Chuyên viên quản trị tài chính

 Hà Nội  Lương thỏa thuận Ngày Hết hạn: 31/05/2024  Part time

Chuyên Viên Trật Tự An Toàn

   Hà Nội  Lương thỏa thuận Ngày Hết hạn: 31/05/2024  Part time